Den žertíků je i mezinárodním Dnem ptactva

Začátkem dubna, přesněji hned 1. si všichni ochránci a milovníci ptactva připomenou mezinárodní svátek všech opeřenců. Den ptactva se slaví po celém světě od roku 1906, neboť v tento den byla podepsána Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva, které patří k nejoblíbenějším zástupcům živočišné říše.


Ptactvo obdivujeme nejen z důvodů hlasových a letových projevů, ale zároveň je jeho výskyt i jedním z ukazatelů stavu životního prostředí. To je potřebné chránit nejen pro volně žijící živočichy, ale i pro člověka samotného. Vždyť např. v padesátých a šedesátých letech dvacátého století došlo v Evropě a Severní Americe k vysokému úhynu sokola stěhovavého a dalších druhů dravých ptáků z důvodu používání DDT v zemědělské výrobě. Právě intenzivní zemědělská výroba je pro výskyt ptáků v krajině velmi limitující. Proto se i členové Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech snaží tento stav změnit např. výsadbou remízků a tvorbou biokoridorů. V těchto aktivitách jim výrazně pomáhají myslivci z nejrůznějších společností i nejširší veřejnost včetně dětí. Možností jak pomoci přírodě je samozřejmě mnohem více. Mezi další aktivity ochránců přírody patří podpora hnízdění vybraných druhů opeřenců či odchov a následné vypouštění dravců a sov – významných pomocníků zemědělců. Je potěšitelné, že i v tomto směru nacházejí ochránci přírody i myslivci společnou řeč. Přesto je potřeba zvyšovat úsilí k podpoře takových životních podmínek, aby zde mohli živočichové bezstarostně žít. V tomto směru je významná podpora realizována ze strany Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajských úřadů či nejrůznějších nadací / např. Nadace Partnerství /, které každoročně vyhlašují dotační tituly právě na zvelebování podmínek pro volně žijící živočichy. Je chvályhodné, že se poskytované nemalé finanční prostředky naučili využívat i myslivci a další neziskové organizace. Pozvolna se tak začíná měnit dřívější zemědělská politika, která byla směřována ve většině případů k intenzifikaci zemědělství, což v praxi znamenalo scelování polí, likvidace zemědělsky nevyužívaných ploch, mezí, remízků a vodních toků. Tyto změny měly za následek zánik původní krajiny a snížení biodiverzity. Nyní se snad již situace začíná pomalu zlepšovat. Přispět k tomu by mohly i nemalé finanční prostředky z Evropské unie. Pomoc však může každý, především svým ohleduplným přístupem k přírodě a svému okolí vůbec. Možností je i účast na výsadbách stromků a keřů, které organizují ochránci přírody, případně další organizace / myslivci, včelaři, obce … /.


Ne každý samozřejmě má čas a dostatek fyzických sil na praktickou pomoc v přírodě, ale pomoci se dá i finančně, neboť realizace většiny úprav něco stojí. Proto zájemci mohou využít podpory veřejné sbírky, přičemž stačí odeslat dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč / nebo zaslat finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 2901.
Bližší informace o dalších aktivitách či možnostech najdete na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody Rokycany s adresou www.csop.erc.cz nebo na telefonech 371722686 nebo 603239922.

Foto: Pavel MOULIS


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/80747/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353