Defenestrace s Německem, Francií a Švédskem. ČT chystá tři nové koprodukční projekty

Celkem deset osobností evropské historie představí nové koprodukční projekty, na kterých bude Česká televize spolupracovat s Německem, Francií a Švédskem. První z nich, dokumentární cyklus Age of Iron, vznikající k čtyřstému výročí třicetileté války, bude hotov již v příštím roce. Po něm bude následovat snímek Utajované cesty císaře Josefa II. a docudrama na pomezí hraného filmu o životě Johanna Keplera.

Jan Hus. Fotografováno v Kutné Hoře. Primárně nepoužívat pro promo

Dokumentární filmy zaměřující se na velké osobnosti českých dějin, jako například trilogie o Janu Husovi, tradičně vzbuzují velký divácký zájem. Dohodli jsme se s předními evropskými vysílateli, jakými jsou francouzsko-německý kanál ARTE, německé programy SWR, ZDF a BR a švédská SVT, na spolupráci na třech zcela nových projektech,“ vysvětluje ředitel programu České televize Milan Fridrich.

Již v příštím roce se divákům představí šestidílný cyklus Age of Iron, jenž skrze příběhy osmi postav z různých společenských vrstev vylíčí historické události první poloviny 17. století. Svůj život v období třicetileté války, jejíž 400. výročí se blíží, poodhalí například vlámský barokní malíř Peter Paul Rubens, německý voják Peter Hagendorf či francouzský katolický mnich Otec Josef. Za jednu z klíčových příčin třicetileté války je považována právě pražská defenestrace, jíž bude zahájena první epizoda mapující životní peripetie Alžběty Stuartovny. V tomto díle tak budou mimo jiné k vidění i autentické záběry z pražské katedrály sv. Víta. „Série docudramat Age of Iron, jenž vzniká v koprodukci se stanicemi ARTE, ZDF, SVT a společností Looks Film, je součástí crossmediálního projektu, který má ambici pomocí televize, internetu, ale i historického románu a muzejní expozice oslovit nebývale široké spektrum diváků,“ dodává Fridrich.

Další spolupráce, tentokrát se stanicí ARTE, zmapuje cesty císaře Josefa II. po Evropě. Přístup Josefa II., který i přes nesouhlas své matky Marie Terezie v přestrojení uskutečnil mnoho cest, aby odhalil problémy poddaných a mohl je efektivně řešit pomocí reforem, bude konfrontován s přístupem jeho sestry Marie Antoinetty, jejíž způsob vlády naopak vedl k Francouzské revoluci. Od té uplyne v roce 2019 dvě stě třicet let.

Zhruba 170 let před Josefem II. putoval Evropou i Johannes Kepler a jako náboženský uprchlík dorazil do Prahy. Právě zde, na dvoře císaře Rudolfa II., formuloval dva ze svých tří proslulých zákonů o pohybu nebeských těles. Proč byly jeho objevy v oblasti astrofyziky revoluční, vysvětlí docudrama na pomezí hraného filmu, v němž se budou hrané scény mísit s animacemi vysvětlujícími fyzikální zákony, a s komentáři expertů. Na snímku, který bude připraven do vysílání k 50. výročí prvního letu na Měsíc, bude kromě České televize, pracovat stanice ARTE a veřejnoprávní německé programy.

Foto: Česká televize