Marko Ivanović: V Kabeláčově životě a díle se zrcadlí veškerá tragédie doby, ve které žil

V generaci českých skladatelů, jejichž tvorba spadá převážně do období kolem poloviny 20. století, zaujímá přední místo Miloslav Kabeláč, který svým životem i dílem akcentuje velmi aktuální téma: neústupnost vůči zlu a oddanost humanistickým ideálům. Obojí prokázal za nacistické okupace i v časech komunistické diktatury. On sám o svém díle napsal: „Vznikalo z mých lidských a uměleckých zásad a představ. Jaký bude jeho osud, nezáleží již na mně. Jen čas – třeba i nečas – prověří jeho hodnotu.“ Z této prověrky časem vyšla Kabeláčova tvorba s jednoznačným úspěchem.

Supraphon ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s dirigentem Marko Ivanovićem vydává 23. září 2022 album s Kabeláčovými skladbami: Mysterium času – Passacaglia pro velký orchestr, op. 31; Hamletovská improvizace pro velký orchestr Op. 46; Zrcadlení Op. 49; Proměny (Metamorfózy) II. chorálu Hospodine, pomiluj ny Op. 58. Album Mysterium času navazuje na úspěšný komplet Kabeláčových symfonií (Supraphon 2016) a doplňuje pozoruhodný obraz Kabeláče – symfonika o další drahokamy.
Před vydáním nové nahrávky jsme si o Kabeláčově hudbě povídali s dirigentem Marko Ivanovićem.

Co pro vás osobně znamená Miloslav Kabeláč jako autor?

Miloslav Kabeláč pro mě představuje významnou osobnost české hudby 20. století, která ovlivnila několik českých skladatelských generací. V Kabeláčově životě a díle se zrcadlí veškerá tragédie doby, ve které žil. Je pozoruhodné, že navzdory politickým a estetickým tlakům, jimž musel za života čelit, zůstal vždy neústupně věrný svému skladatelskému přesvědčení, a díky tomu také veškerá jeho hudba vykazuje obrovskou vnitřní integritu. Na druhou stranu je ovšem znát, že stále držel „prst na tepu doby“ a vnímal směry, jakými se soudobá hudba u nás i v zahraničí vyvíjí. A tak i když veškerá jeho hudba nese podobný rukopis, přesto je rozdíl mezi estetikou jeho raných a pozdních skladeb značný.

 

Co bylo nejtěžším mezníkem při nastudování Mysteria času?

Mysterium času je zkomponováno jako jeden obří dramatický oblouk, který je potřeba tempově a dynamicky vystavět. Kabeláč patřil ke skladatelům, kteří se snaží neponechat nic náhodě, a díky četným údajům v partituře dirigentovi úkol do značné míry usnadňují. Jakkoliv je ovšem Mysterium času posluchačsky působivé, pro orchestr se jedná o skladbu velice náročnou a fyzicky namáhavou. Úkol dirigenta je tudíž při nastudování i psychologický: musí přesvědčit muzikanty, že se veškerá námaha vložená do tohoto rozměrného díla dokáže vrátit v podobě nadšené posluchačské reakce.

 

Metamorfózy II. chorálu Hospodine, pomiluj ny dokončil Kabeláč jako své poslední dílo jen několik týdnů před smrtí… Jak jej vnímáte?

Hudební jazyk Miloslava Kabeláče se v průběhu let neustále zestručňoval. V jeho pozdních dílech je patrná snaha zbavit se veškerých »zbytečností«, dostat se až na dřeň uměleckého sdělení, a to pak co nejjednoduššími prostředky předat publiku. Jeho Metamorfózy jsou toho zářným příkladem. Stručné a úsečné zpracování chorálu Hospodine, pomiluj ny lze vnímat jako skladatelův epitaf, který vyznívá o to silněji v porovnání s Mysteriem času, napsaném o desítky let dříve.

Jak se vám při nahrávání tohoto alba spolupracovalo se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu?

Velmi dobře. Je to skvělý a ochotný orchestr, který má zcela pochopitelně obrovskou zkušenost se studiovou prací. Navíc se jedná o orchestr, se kterým byl Kabeláč dlouhé roky profesně svázán, a tak si velmi vážím toho, že jsem právě s ním mohl Kabeláčovo souborné orchestrální dílo natočit.

 

Album Miloslav Kabeláč: Mysterium času vydává Supraphon 23. září 2022 na CD i v digitálních formátech.

 

TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=4pwfJROnFF0

 

MULTILINK: https://lnk.to/KabelacMysteriumCasuEM

 

Foto: Supraphon / David Konečný