Žofie Podlipská – Přemysl a Libuše

Žofie – občas také Sofie – Podlipská, spisovatelka z doby národního obrození, zůstává dnes poněkud ve stínu své slavnější sestry Karolíny Světlé, ačkoliv po sobě zanechala úctyhodnou bibliografii. Věnovala se psaní románů a dětské literatury, ale také historickým a mytologickým námětům. V této knize zpracovala mýtus o kněžně Libuši a jejím manželovi, Přemyslu Oráči.


Libuše je mýtická česká kněžna, která po smrti otce převzala vládu nad českou zemí. Sloužila svému lidu radou i věštbou, ale pro mnoho poddaných bylo nepřípustné, aby jejich životy řídila žena. Došlo ke slavnému soudu, na němž slíbila, že si najde manžela, který jí se správou země pomůže. Tuto legendu asi znají díky sbírce pověstí Aloise Jiráska všichni. Jenže co když to bylo přeci jen trochu jinak? A kdo vlastně byl Přemysl, zakladatel našeho prvního panovnického rodu? Neotřelý pohled na pověstmi opředené počátky našeho státu nabízí legenda Přemysl a Libuše.
Napsala ji Žofie Podlipská (1833 – 1897), rozená Rottová, která pocházela z bohaté pražské rodiny. Lásku k české zemi a jejímu jazyku získala od rodinného vychovatele Petra Mužáka, který si později vzal za manželku její sestru Johannu, známější pod přijatým jménem Karolína Světlá. Literární práci a činnosti v ženských spolcích (Minervě, Ochraně opuštěných a zanedbaných dívek v Americkém klubu dam) se začala věnovat až po sňatku s lékařem Josefem Podlipským (1858). Po ovdovění (1867) se veřejně angažovala ještě intenzivněji.
Brzy se začala stýkat s obrozenci, mezi její přátele patřili Božena Němcová a Jaroslav Vrchlický, který se stal manželem její dcery Ludmily, dále Jan Neruda, Vítězslav Hálek a Julius Zeyer. Psala historické romány i knihy pro děti, byla významnou překladatelkou francouzské literatury. Posmrtně ji město Praha vyznamenalo stříbrnou medailí za zásluhy o literaturu a vzdělání mládeže.

Počet stran: 136, cena: 149,- Kč

Více informací najdete na: www.knihydobrovsky.cz

Foto: Nakladatelství Omega