Za školu! Skvělá příručka z Edice České televize

Nebojte se, není to návod, jak trávit čas za školou. Jde o knížku Ivo Cicvárka a Radima Woláka, kteří v ní shrnuli nejvydařenější zátěžové úkoly ze stejnojmenné televizní soutěže pro studenty středních škol, v níž studenti poměřují své vědomosti encyklopedické, ale hlavně se vypořádávají s netradičními překážkami.

Pojďme ji tedy otevřít. Útlá a obsažná publikace, která se svým formátem skvěle hodí do batohu, chlebníku, tašky obsahuje sto nejzdařilejších her, aktivit a problémových úkolů, které byly úspěšně použity v televizním pořadu. Všechny úlohy jsou týmové, tedy komunikativní. A to je velmi důležité! Vždyť žijeme v době, kdy se téměř nesetkáváme, málokdy spolu hovoříme, nevyjadřujeme své myšlenky a pocity slovy. Radši »písneme« SMS nebo e-mail s užitím spousty zkratek a podivných výrazů. Mnohokrát ani nereagujeme na odpovědi oslovených a »meleme« si svou.
Všechny v knize uvedené hry nás přímo vybízejí k správné komunikaci se spoluhráči! Protože chceme-li zapeklité úlohy zdárně zvládnout, musíme správně reagovat, domlouvat se se spoluhráči, hodnotit počínání protihráčů – tedy mluvit nahlas, zřetelně a jasně. Ostatní nás totiž musí pochopit, vnímat a musí jim být jasné, jak budeme společně pokračovat dál.


Knížka je rozdělena do tří částí. V první najdeme metodiku jak hry hrát, druhá část – nejobsažnější – nám nabízí už konkrétní scénáře jednotlivých úkolů. Sborník her jich představuje na sto a každý pedagog, vychovatel, organizátor soutěže pro mládež si jistě vybere. Důležité je, že doba plnění jednotlivých úloh se pohybuje od 5 do 30 minut, tedy hra se dá bohatě zvládnout během jedné vyučovací hodiny. Hry můžeme hrát v místnosti, v přírodě, nejsou náročné na přípravu a všechny rekvizity jsou snadno k mání. Pro snazší orientaci, je každá z her uvedena velmi podařenými piktogramy. V třetí části publikace se seznámíme s autory televizního pořadu – o každém z nich je tu výstižný medailonek. A ještě nesmíme zapomenout na bonus – tím je DVD, na kterém najdeme dvaadvacet nejzajímavějších her v přímém přenosu.

 

Více o autorech
Ivo Cicvárek
Působil nejprve jako středoškolský pedagog a dnes pracuje v České televizi jako dramaturg nejen soutěže Za školu. Je zkušeným tvůrcem a organizátorem her a zážitkových kurzů. Od doby gymnaziálních studií v 90. letech už připravil desítky inspirativních akcí pro mládež i dospělé účastníky a pracuje v přípravném týmu nejrozsáhlejší šifrovací hry na planetě Zemi – legendární brněnské Tmou.

Radim Wolák
Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se zabývá problematikou mediální gramotnosti a mediální výchovy. Pro soutěž Za školu píše nejen scénáře, ale věnuje se i praktické realizaci jednotlivých her: od tvorby rekvizit až po konkrétní provedení v místě soutěže.

Název: Za školu! 100 nejlepších her a úkolů
Autoři: Ivo Cicvárek, Radim Wolák
Ilustrace: Lucie Cicvárková
Fotografie: Centre for Modern Education; Jaromír Šallé; osobní archiv Ivo Cicvárka Radima Woláka
Nakladatel: České televize – Edice ČT, 2011

Foto: Česká televize