Petr Čornej – České dějiny

V nakladatelství Jota právě vychází novinka z ediční řady Populárně naučná: Petr Čornej – České dějiny. Kniha, se kterou máte české dějiny na dosah! Historie českých zemí v textech, ilustracích, dokumentech a fotografiích. Klíčové okamžiky naší historie od příchodu Slovanů po současnost. Exkluzivní provedení české historie. Unikátní publikace renomovaného autora a historika Petra Čorneje. Nový, neotřelý pohled na české dějiny v politických souvislostech s atraktivní formální podobou a bohatou obrazovou přílohou. Mnoho stran přiložených historických dokumentů, jejichž prostřednictvím se tvořily naše dějiny. Patronkou knihy je televizní a rozhlasová moderátorka Saskia Burešová.


Klíčovými okamžiky naší historie od příchodu Slovanů po současnost vás provede unikátní publikace renomovaného autora a historika Petra Čorneje. V knize se účelně propojuje nový, neotřelý pohled na české dějiny v politických souvislostech s atraktivní formální podobou a bohatou obrazovou přílohou. Fakta a události autor popisuje svěžím jazykem a předkládá je způsobem srozumitelným i laickému čtenáři.
Kromě unikátního propojení historických okolností v návaznosti na jejich politický kontext je kniha výjimečná bohatým obrazovým materiálem, který čítá přes 400 fotografií a reprodukcí.
Skutečný bonus pro milovníky historie pak tvoří 34 význačných dokumentů uložených spolu s publikací v dárkovém boxu. Čtenář tak dostává jedinečnou možnost prohlédnout si a doslova „osahat“ listiny, jejichž význam byl pro české země klíčový, či se dotknout záznamů dobových událostí, a přenést se tak do časů našich předků.

O autorovi:
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (1951) je autor desítky knižních monografií, více než stovky studií v českých i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících a spoluautor mnoha učebních textů, skript a učebnic. Věnuje se rozsáhlé publicistické a popularizační činnosti, spolupracuje s televizními a rozhlasovými stanicemi. Za svou pedagogickou, vědeckou a literární práci obdržel několik ocenění, například cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za nejlepší učebnici, Zlatou stuhu české sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu či cenu Josefa Hlávky za nejlepší společenskovědní knihu roku.

pevná vazba v krabici / 176 stran + 34 stran přílohy / cena 1 298,- Kč

34 volně ložených reprodukcí, které najdete v přihrádce pod knihou, jsou unikátní sbírkou zásadních dokumentů naší historie. Některé z nich jsou faksimile původních stránek z kronik, novinových článků nebo úředních oznámení, další věrně zobrazují listiny s pečetěmi nebo mapy – a všechny společně ilustrují vývoj českých dějin od příchodu Slovanů do až po současnost.

Rukopisy a iluminace
list s iluminací bájných postav Čecha a Lecha v Budyšínském rukopisu Kosmovy Kroniky české
nejstarší barevné vyobrazení lva jako českého znaku v Pasionálu abatyše Kunhuty
list z česky psané Bible Petra Zmrzlíka ze Svojšína
stránky z české rýmované Kroniky tak řečeného Dalimila
stránka z veršované legendy Quatuor immensi o sv. Vojtěchovi
list se zněním Nového zákona v Bibli zvané Boskovická
list s iluminací zobrazující zavraždění sv. Václava v takzvané Velislavově bibli
list s iluminací zachycující výjevy ze života sv. Ludmily, včetně jejího zavraždění, ve zlomku latinského překladu kroniky tak řečeného Dalimila
list s iluminací Češi v nebeském království (sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Václav a sv. Ludmila) ve slavném spisu sv. Augustina De civitate Dei
list s iluminací s vyobrazením Krista, krále králů a nejspravedlivějšího soudce, ve Vyšehradském kodexu

Listiny, dopisy, vyhlášky a manifesty
list Jana Žižky z Trocnova bratřím Bartošovi a Bernardovi z Valečova
druhý originál zakládací listiny pražské univerzity s panovnickou voskovou pečetí
notářský opis Dekretu kutnohorského
Zlatá bula sicilská s pečetí
manifest císaře Františka Josefa I. Mým národům
dokument Správy vyšetřování StB a Prohlášení Charty 77
reskript císař Ferdinanda III. z 23. února 1654, jímž spojil Karolinum s Klementinem a zřídil Karlo‑Ferdinandovu univerzitu
počátek telegramu s prvním zákonem samostatného československého státu
pověstný zvací dopis, sepsaný v ruštině a opatřený vlastnoručními podpisy zrádců
manifest Slovanského sjezdu k evropským národům, datovaný 12. června 1848
vyhláška o uzavření českých vysokých škol a zastřelení devíti účastníků protinacistických demonstrací a studentských funkcionářů 17. listopadu 1939
vyhláška omezující přepravu Židů v tramvajích
titulní stránka Českého slova, 5. června 1942, informuje o smrti říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydrich
vyhlášení výjimečného stavu na území Protektorátu Čechy a Morava

Grafika
slavnostní vjezd Fridricha Falckého do Prahy 31. října 1619
grafika vyzývající k organizovanosti v odborech či politické straně z časopisu Rašple
plakát prvního českého filmového muzikálu Starci na chmelu

Mapy
mapa Evropy z roku 1492
takzvaný Klaudiánův jednolist s nejstarší známou mapou Čech
mapa územních ztrát Československé republiky po Mnichovské dohodě s vyznačením německého, polského a maďarského záboru
unikátní plánek z demolice Lidic

Notové zápisy
notový zápis nejstarší české duchovní písně Hospodine, pomiluj ny
zápis písně Ktož jsú boží bojovníci v Jistebnickém kancionálu
brožurka s notovým záznamem rakouské hymny začínající slovy „Gott erhalte unsern Kaiser!“ (tj. „Bože, zachovej nám císaře!“) z roku 1852.

Foto: Nakladatelství Jota


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/80747/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353