Velký úspěch zaznamenává nově založený Ateliér pro děti a mládež

Po vzoru zahraničních divadel se i v Národním divadle moravskoslezském za podpory Nadačního fondu Kousek po kousku podařilo založit Ateliér pro děti a mládež. Jde o vzdělávací platformu, která se zaměřuje na divadelní pedagogiku, na výchovu dramatickým uměním. Momentálně běží pilotní projekt Ateliéru, který nabízí školám doprovodné workshopy k inscenacím Ivanov, Sůl nad zlato, Balada pro banditu, Poprask na laguně.


Tyto workshopy se setkávají s obrovským zájmem ze strany základních a středních škol z celého Moravskoslezského kraje (Ostravy, Frýdku-Místku, Třince, Havířova, Hranic, Bílovce atp.) a v sezóně 2012/2013 jich tak proběhne více než třicet. Za necelých pět měsíců existence Ateliéru prošlo workshopy více než 400 žáků a studentů! Překvapivý zájem ze strany škol je o návštěvu večerních workshopů k večerním představením. Workshopy probíhají v prostředí Národního divadla moravskoslezského či školních tříd, jejich princip vysvětluje zakladatelka Ateliéru MgA. Tereza Strmisková: „V prvé řadě jde o praktickou práci, při které s dětmi nebo studenty něco vytváříme. Není to pouze povídání si v kroužku. Workshopy se mohou konat před či po představení a způsob práce v nich se odvíjí od konkrétních inscenací – děti mají například možnost skrze »hru v roli« ztvárnit postavu Marušky ze Soli nad zlato, vyzkoušet si, jaké to je být v její kůži, tvůrčím způsobem zpracovávají jednotlivé situace děje, hledají svá vlastní řešení, reflektují vlastní témata. Snažíme se je skrze zážitek naladit na atmosféru představení, přiblížit jim jeho kontext, vyvolat diskusi.“
Další workshopy Poprvé v Národním a Divadlo jako setkání nenavazují přímo na konkrétní divadelní inscenaci; školy je mohou absolvovat v rámci projektových dní společně s prohlídkou divadla či besedou s herci nebo režiséry NDM.
Mimo zaměření na školní návštěvy divadla zasahuje Ateliér svou působností i ostravskou neorganizovanou mládež připravovaným projektem Staň se hercem. V rámci něj proběhnou od března do prosince 2013 v prostorách NDM odpolední herecké workshopy a dvě dvoudenní Letní herecké školy, vše pod vedením herců NDM a lektorů Ateliéru. Cílem je motivovat děti a mládež k aktivnímu trávení volného času a rozvíjet jejich tvůrčí a osobnostní potenciál.


Ateliér pro děti a mládež při NDM je neziskovou organizací, která vznikla v září 2012 jako reakce na současný světový trend ve vzdělávání. Navazuje tak na zkušenost zahraničních divadel, které vzdělávání programově zahrnují do své nabídky pro školy i veřejnost: National Theatre v Londýně, National Theater Mannheim, Maxim Gorkij Theatre Berlin, New York City Opera atd. Cílem Ateliéru je podněcovat děti a mládež k hlubšímu a osobitému vnímání divadelního představení, vytvořit prostor pro konfrontaci umělce a mladého či dětského diváka. Lektoři Ateliéru jsou zkušení pedagogové dramatické výchovy působící na základním, středním i vysokoškolském stupni vzdělávání v tomto oboru. Svou aprobaci získali na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Zájemci o workshopy mohou kontaktovat MgA. Terezu Strmiskovou na adrese atelier@vasedivadlo.cz.

Foto: Národní divadlo moravskoslezské