Poslední premiérou sezóny bude operní detektivka

Národní divadlo moravskoslezské uvede jako poslední premiéru sezóny 2010/2011 stěžejní dílo německé hudby 20. století, operu Paula Hindemitha Cardillac. Opera je nastudována v německém originále s českými titulky a záštitu nad ní převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice J. E. pan Johannes Haindl. Hindemithův Cardillac, jedno z největších děl operní literatury 20. století, je strhujícím a tajemným příběhem, v němž nechybí ani nevysvětlitelné vraždy. Premiéry se uskuteční 23. a 25. června 2011 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.


Hindemithův Cardillac, který je v současnosti stálicí na repertoáru bezmála všech významných evropských operních domů, byl v České republice poprvé uveden v roce 1927 v Novém německém divadle v Praze (dnešní Státní opera Praha); to tehdy operní novinky pravidelně uvádělo. Dosud se jedná o jediné uvedení této opery v České republice, ostravská inscenace Cardillaca je proto v českém kontextu výjimečnou událostí. Není bez zajímavosti, že Paul Hindemith v 30. letech minulého století na pozvání Spolku pro soudobou hudbu Ostravu sám několikrát navštívil, což mimo jiné vypovídá o tehdejší kulturní vyspělosti města. Režisér inscenace a ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil k tomu dodává: „Bylo to v letech 1931, 1932 a 1936 a mezi jinými si zde oblíbil hostinec U Rady. Hindemith se v Ostravě uvedl jako skladatel i jako hráč na violu a violu d’amour. Inscenací opery Cardillac chce ostravská opera vzdát hold jednomu z nejvýraznějších představitelů hudby 20. století, jehož tvorba zůstává v kontextu naší hudební interpretace stále nedoceněna.“
V hudebním nastudování Roberta Jindry a režii Jiřího Nekvasila se v titulní roli v Ostravě poprvé představí vynikající barytonista Jacek Strauch, který v současné době působí jako hostující umělec řady evropských scén (například Vídeňská státní opera, Komická opera v Berlíně, Bavorská státní opera v Mnichově a operní domy v Mannheimu, Braunschweigu, Dortmundu nebo Brémách). Po jeho boku vystoupí Dana Burešová / Eva Dřízgová-Jirušová (Cardillacova dcera), Valentin Prolat / WeiLong Tao (Důstojník), Erika Šporerová / Zuzana Šveda (Dáma), Luciano Mastro / Josef Moravec (Kavalír) a mnozí další.
Tříaktový opus Cardillac, jehož libreto vychází z romantické novely E. T. A. Hoffmanna Slečna ze Scudéry z roku 1819, měl světovou premiéru v roce 1926 ve Státní (Semperově) opeře v Drážďanech. Jde o tajemný, až detektivní příběh pařížského zlatníka Cardillaca, v souvislosti s jehož výtvory dochází k nevysvětlitelným vraždám, jež děsí celé město. Děj opery je zasazen do Paříže přelomu 16. a 17. století. Cardillacovy šperky jsou úžasné, kdo si je však koupí – je zavražděn. Jednoho dne si takový jeden šperk přijde koupit i král…
Premiéry se uskuteční 23. a 25. června 2011 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.
Národní divadlo moravskoslezské se s inscenací opery Cardillac představí i pražskému publiku, a to 23. října 2011 v 19.00 hodin ve Stavovském divadle v rámci přehlídky Ostrava v Praze.

Paul Hindemith (16. 11. 1895 – 28. 12. 1963)
Německý skladatel, violista, dirigent a pedagog. V roce 1915 dokončil studium houslí a stal se prvním koncertním mistrem orchestru frankfurtské opery a sekundistou Rebnerova kvarteta. Po absolutoriu skladby musel nastoupit vojenskou službu a teprve po válce se mohl vrátit zpět do hudebního světa. V té době už měl dokončenu řadu skladeb, např. violoncellový koncert op. 3, či Tři kusy pro violoncello a klavír. V roce 1922 byly některé jeho skladby předvedeny v Mezinárodní společnosti pro festival současné hudby v Salzburgu, což mu přineslo pozornost mezinárodního publika. Roku 1927 byl Hindemith jmenován profesorem skladby na Státní vysoké hudební škole v Berlíně, z níž však byl po několika letech vyštván nacistickými ideology, kdy byla jeho tvorba označena za „zvrhlé umění“. Hindemithovy skladby se nesměly veřejně hrát, skladatel proto odešel do USA a do Evropy se vrátil až po skončení druhé světové války. Po odeznění válečných konfliktů přepracoval svou operu Cardillac ve smyslu „klasičtější“ estetiky. Zasáhl do hudební složky i do libreta Ferdinanda Liona a rozšířil děj na čtyři jednání. Nová verze byla poprvé uvedena 20. června 1952 v Městském divadle v Curychu. V Ostravě se Cardillac bude uvádět ve své původní tříaktové podobě.

Jacek Strauch
Narodil se v Londýně polským rodičům. Po absolvování studia medicíny se soukromě věnoval studiu zpěvu. Debutoval v roce 1979 v Glyndebourne Touring Opera, v letech 1980–1984 působil v angažmá ve Würzburgu a Saarbrückenu. V roce 1984 získal druhou cenu, Verdiho ocenění a zvláštní ocenění bostonské opery v pěvecké soutěži Belvedere ve Vídni. V letech 1992–1994 byl členem opery v Norimberku, kde zpíval například Bludného Holanďana, Pruse v Janáčkově Věci Makropulos a Vojcka. Poté následovala dlouhá spolupráce s divadlem v Grazu, kde se představil například jako Amonasro, Orestes, Doktor Faust (Busoni), Scarpia, Vojcek, Germont, Bludný Holanďan, Luna, Pizarro, Rigoletto, Alfio, Tonio, Enrico, Macbeth či Falstaff.

Foto: Národní divadlo moravskoslezské