Čtvrté bienále festivalu NODO představí celkem šest premiér

Festival soudobé opery – Dny nové opery Ostrava, ve zkratce NODO (New Opera Days Ostrava) – je v přípravách na čtvrté bienále, které se koná 24. – 28. června 2018 na třech místech Ostravy: v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona a na dole Hlubina. Festival uvede celkem sedm představení s mezinárodním obsazením. Nejočekávanější produkcí je světová premiéra šestinotónové opery Aloise Háby Přijď království tvé, op. 50.

Z inscenace Sciarrinovy opery uvedené v Ostravě

Alois Hába: Přijď království tvé, op. 50 (1937–1942)

24. a 25. června, 18:30 Divadlo Jiřího Myrona

Světovou premiérou opery Přijď království Tvé Aloise Háby bude čtvrté bienále festivalu soudobé hudby NODO zahájeno. Jediná dvě představení Hábovy šestinotónové opery, která vznikla v letech 1937–1942, se konají 24. a 25. června v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě a dílo exkluzivně pro festival studuje dirigent Bruno Ferrandis. Šestadvaceti pěveckých sól se ujmou čeští pěvci, sborových scén Canticum Ostrava v čele s Jurijem Galatenkem. Velký symfonický orchestr vytvoří Ostravská banda a ONO / Ostrava New Orchestra, scénickou realizaci pak tandem Jiří Nekvasil a David Bazika.

Třetí, dosud neprovedenou operu Přijď království Tvé Hába považoval za svůj tvůrčí vrchol. Operu dokončil roku 1942, kdy bylo pomyšlení na její provedení vyloučeno, a po druhé světové válce se stal překážkou námět ovlivněný antroposofickým učením Rudolfa Steinera, v němž ideologie socialistického realismu spatřovala nebezpečnou ezoteriku. Základní myšlenkou opery je totiž sociální spravedlnost, svobodné myšlení a protiválečný postoj.

Sestinotonove harmonium

Mnozí poukazují na to, že tato opera bude znít kvůli mikrointervalům falešně. „Někteří nás zrazovali od jejího provedení, ale takový skladatel by se měl hrát. Jeho světoznámost k mému překvapení trvá, protože polovina mladé generace skladatelů dnes píše mikrotonální hudbu. V Ostravě jsme se rozhodli udělat Hábovu šestinotónovou operu o třech dějstvích (!), protože se dosud k tomu nikdo neměl. Každému, kdo tu partituru viděl, stály vlasy hrůzou na hlavě. Je to obrovský počin; musíme to slyšet a je úplně jedno, jestli se nám to bude líbit nebo ne,“ poznamenal pro Český rozhlas umělecký ředitel OCNH Petr Kotík. Také Jiří Nekvasil, ředitel NDM a režisér Hábova Království si z možné prognózy nic nedělá: „Je to dílo nesmírně pozoruhodné, už jen proto, že se jedná o kombinaci sociálního umění s antroposofií. Levicově cítící Hába byl velmi ovlivněn Steinerovými myšlenkami. Bizarní, velká témata jsou tak nejen v mikrointervalové hudbě. S Davidem Bazikou hledáme jakýsi tvar scénického koncertu, odkaz k dělnickým akademiím, součástí jednoho velkého objektu bude i orchestr. Je to silná opera.“

Alois Hába opakovaně uváděl, že jej k myšlence obohacení evropského hudebního jazyka o částečky menší než v evropské hudbě běžné půltóny přivedla hudba rodného kraje. Originální šestinotónové harmonium, jehož koupi finančně podpořil prezident T. G. Masaryk a stejnou částkou (10 000 Kč v tehdejší měně) také Ministerstvo školství a národní osvěty (!), zapůjčí pro provedení opery České muzeum hudby. Součástí orchestru jsou další velmi specifické nástroje. Z originálního Hábova rukopisu už měsíce dílo přepisuje do provozuschopných materiálů Pavel Ciboch. Operu natáčí Český rozhlas Vltava.

podpis

Salvatore Sciarrino: Luci mie traditrici (1998)

26. června, 18:30 Divadlo Antonína Dvořáka

K dalším výjimečným produkcím patří opera obdivuhodného italského skladatele Salvatora Sciarrina. Podařilo se nám domluvit spolupráci s Varšavskou komorní operou a festivalem Varšavský podzim a společně s nimi tak v Ostravě uvedeme Sciarrinovu Luci mie traditrici,“ uvádí Renáta Spisarová, výkonná ředitelka Ostravského centra nové hudby. Salvatore Sciarrino je pro NODO vždy sázkou na jistotu, jeho dílo vždy ohromí, i když stojí na jemných a křehkých zvukových nuancích. Hluboce moderní opera Luci mie traditrici (Oči mé zrádné) režisérky Piy Partum, usazená v příběhu slavného renesančního skladatele, benátského prince Carla Gesualda, který za nevěru přichází s trestem nejvyšším, je plná úzkosti z očekáváné smrti a je nanejvýše současná.

NODO18 Haba_titulni strana partitury

Daniel Lo: A Woman Such as Myself (2017–2018)

27. června, 19:00 Staré koupelny Provoz Hlubina

Mladý skladatel Daniel Lo z Hongkongu byl k napsání komorní opery vyzván jako jeden z nejpozoruhodnějších rezidentů loňského Institutu Ostravských dnů. Pro libreto své první opery, kterou nazval A Woman Such as Myself (Žena jako já), použil krátkou povídku současné čínské spisovatelky Xi Xi o dívce, která vykonává zvláštní řemeslo: líčí mrtvoly a touží, aby její samota byla prolomena.

Julius Eastman: Macle (1971–1972)

27. června, 20:30 Staré koupelny Provoz Hlubina

Na Daniela Lo naváže vokální skladba pro čtyři hlasy afroamerického skladatele, radikální osobnosti ve všech ohledech: ve světě právě znovuobjevený, dříve outsider, nyní za génia považovaný Julius Eastman. Ve 49 letech zemřel jako bezdomovec. Asi dvacetiminutová skladba Macle, kterou uvedeme v rámci NODO výjimečně coby neoperní dílo, byla napsána pro evropské turné S. E. M. Ensemble, do kterého Julia Eastmana pozval při jeho založení v Buffalu Petr Kotík.

Jurij Galatenko

Rudolf Komorous: Němý kanár (2017–2018)

28. června, 18:30 Divadlo Antonína Dvořáka

Také dílo Rudolfa Komorouse je v Ostravě velmi známé, přestože autor žije v souvislosti s Českem desítky let v izolaci. Za svůj druhý domov si po emigraci v roce 1969 vybral Komorous Kanadu. V Praze 50. a 60. let ho zájem o českou avantgardu přivedl do úzkého okruhu malířů, sochařů a spisovatelů, známého jako Šmidrové. Byl také spoluzakladatelem souboru Musica Viva Pragensis, navíc vyhlášený fagotista. „Na opeře Němý kanár pracuje ve Victorii, blízko Vancouveru, a tvrdí, že tato nová opera pro NODO bude rozloučením s jeho více než šedesátiletou tvorbou. Volba námětu vychází z Komorousovy celoživotní fascinace francouzskou modernou, zejména dadaismem a surrealismem,“ říká manažerka OCNH Kristýna Konczyna.

John Cage: Song Books (1970)

28. června, 20:30 Divadlo Antonína Dvořáka

V roce 2012, kdy se NODO konalo poprvé, jsme festival zahájili Europerou 5 Johna Cage. K osobnosti, která razantně ovlivnila myšlení mnoha generací, se vracíme uvedením jeho hudebního divadla Song Books z roku 1970,“ dodává Konczyna. Titul se skládá ze sólových kompozic číslovaných 3–92, které jsou buď zpívané, nebo hrané (divadlo), a ty jsou buď akustické, nebo dále zvukově (elektronicky) zpracované. V rámci NODO se bude jednat o hodinu a půl trvající realizaci pro deset sólistů, zpěváků a instrumentalistů, kteří fungují nezávisle na sobě a jejich svobodné jednání je nepředvídatelné.

NODO slouží rozvoji současné opery a poskytuje zázemí a prostor pro tvorbu nových operních děl. Je také platformou pro produkci už vytvořených soudobých oper, jejichž uvádění je často omezeno provozem repertoárových operních domů. NODO tímto částečně splácí dluh, který má vůči soudobé opeře česká hudební scéna. NODO vzniklo v roce 2012 díky nápadu ředitele Národního divadla moravskoslezského Jiřího Nekvasila propojit aktivity Ostravského centra nové hudby s divadlem a využít také zkušeností mezinárodního orchestru Ostravská banda, který se vypořádá s těmi nejsložitějšími partiturami soudobé hudby.

NODO pořádá Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo moravskoslezské za hlavní finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje i díky grantům českých a zahraničních nadací a institucí a příspěvkům sponzorů a mecenášů.

Více infa: www.ndm.cz , http://www.newmusicostrava.cz

Bruno Ferrandis, conductor, in Paris, France, on May 10, 2006. All Photos must include Photo Credit: Photo by Clay McLachlan/ClayPix.com
Bruno Ferrandis, conductor, in Paris, France, on May 10, 2006.
All Photos must include Photo Credit:
Photo by Clay McLachlan/ClayPix.com

Foto: www.ndm.cz