Vydejte se na výlet podél Jizery za lidovými stavbami

V kraji granátů, šperků, skleněných korálků a pískovcových skal se letos otevírají dveře muzeí, expozic i soukromých památek lidové architektury. Okoření je komentované prohlídky pracovníků Národního památkového ústavu, ale také trhy, ochutnávky a netradiční dopravní prostředky. Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, které letos proběhnou na Liberecku, jsou příležitostí oslavit výročí narození Jakuba Bursy v prostředí plném krásy a bohatství našeho lidového stavitelství.


Jakuba Bursa, významný venkovský stavitel a tvůrce jihočeského »selského baroka«, se narodil 21. července 1813 a rok 2013 byl na jeho počest vyhlášen Rokem lidové architektury. Úspěch projektu a množství institucí a akcí, které se k Roku lidové architektury připojily, vedl k rozhodnutí věnovat se popularizaci lidové architektury i nadále. Letos tedy poprvé proběhnou Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, jež se v příštích letech stanou pravidelnou příležitostí k setkávání a poznávání prostředí, které Jakub Bursa důvěrně znal – venkova, vesnických sídel a lidových staveb. Orientačním termínem pro konání akce bude datum jeho narození – 21. červenec; místo konání bude proměnlivé – těžiště by se mělo přesouvat po celém území republiky, aby měli fanoušci lidové architektury příležitost poznat lidové stavby v různých koutech země.
Letošní Dny lidové architektury, jejichž organizování se účastní také řada odborníků Národního památkového ústavu, proběhnou na Liberecku v předvečer výročí Bursova narození, v týdnu od 14. do 20. července 2014. Národní památkový ústav převzal nad oslavami záštitu, jeho pracovníci z libereckého odborného pracoviště poskytují odbornou pomoc a organizují komentované prohlídky a exkurze.
Centrem dění bude trasa podél Jizery. Začíná v Turnově, kde je možné navštívit národopisnou expozici Muzea Českého ráje a rekonstruovaný roubený městský Kamenářský dům. Další zastávka bude v nedalekých Dolánkách na Dlaskově statku z roku 1716, který je překrásnou ukázkou pojizerské roubené architektury. Tamní expozice seznamuje s životem na statku a domáckou výrobou, v neděli 20. července v 10 hodin tam však navíc proběhne křest průvodce nazvaného Lidové stavby Libereckého kraje za účasti moderátora a publicisty Václava Žmolíka. Následovat budou komentované prohlídky, ukázky řemesel, dílny a loutkové představení. Ve vesničce Zbirohy si budou moci návštěvníci prohlédnout řadu dochovaných drobných roubených usedlostí. Další významné památky čekají v obci Malá Skála, kde pracovníci Národního památkového ústavu zajistili prohlídku unikátního Vacardova vodního mlýna s pilou v údolí pod zříceninou skalního hradu Vranov. Boučkův statek nabízí návštěvníkům nejen galerii s expozicí děl českých výtvarníků 20. století a především tamního rodáka, akademického malíře Josefa Jíry, ale i posilnění ve stylové hospodě včetně možnosti »přesedlat« na koloběžku a pokračovat v cestě netradičně.
Podél Jizery vede trasa dál do Železného Brodu, historického města proslaveného sklářstvím. Památky lidové architektury jsou soustředěny v památkové zóně pod kostelem sv. Jakuba Většího a v památkové rezervaci Trávníky, malebně rozložené v stráni nad městem. Pracovníci Národního památkového ústavu tam připravili komentované prohlídky zahrnující také interiér obvykle nepřístupného domu čp. 191. K nejzajímavějším dochovaným lidovým stavbám v Železném Brodě patří i domy zvané Velovsko, Grosovsko, Čechovsko, Folkrtovsko, Huškovsko a zejména nejmohutnější z nich – Běliště, které dnes slouží jako národopisná expozice městského muzea.
V Železném Brodě ovšem trasa nekončí – pokračuje do Semil, městečka s půvabným souborem drobných roubených příměstských chalup v Jílovecké ulici zvaných Jílovecké roubenky. V jedné z nich je originální pilníkářská dílna, v níž si budou moci návštěvníci toto kdysi rozšířené řemeslo vyzkoušet.
Putovat krajem granátů, šperků, skleněných korálků a pískovcových skal lze i obráceně, ze Semil do Turnova, nebo si cestu obohatit řadou odboček za pozoruhodnými stavbami lidové architektury v okolí. V dalších krajích bude možné v rámci Dnů lidové architektury navštívit výstavu Lidové stavby Zlínského kraje známé neznámé v Kaňovicích u Luhačovic nebo si prohlédnout zachované typické hliněné stavby Luhačovického Zálesí, třeba dominantní usedlost čp. 19 nebo usedlosti stavby s charakteristickými patrovými hliněnými komorami – sýpkami a tradičními roubenými sušárnami ovoce.

Vybraná místa a akce:
Kamenářský dům, Muzeum Českého ráje v Turnově
– kopie roubeného městského domu čp. 19 z Havlíčkova náměstí v Turnově; expozice věnovaná známým osobnostem a lidovému umění Českého ráje
– v sobotu 19. 7.: Granátové srdce – šperkařská dílna (výtvarnice Jana Válková Střílková)

Dlaskův statek, Dolánky, čp. 12
– nejznámější a nejkrásnější ukázka pojizerské roubené lidové architektury – národopisná expozice muzea Českého ráje v Turnově
– v neděli 20. července 2014: komentované prohlídky nové stálé expozice Z jednoho kmene; ukázky tesařského řemesla, vyřezávání perníkových forem a práce s pořízem; rukodělné dílny – práce na šlapacím dřevěném soustruhu, práce s pořízem; loutkové představení pro děti Šípková Růženka v 11, 13 a 15 hodin v podání Štěpánova loutkového divadla
– v 10 hodin křest průvodce Lidové stavby Libereckého kraje (moderátor a publicista Václav Žmolík)

Boučkův statek, Malá Skála čp. 12
– jedna z nejcennějších památek lidového stavitelství na Maloskalsku, patrové roubené stavení se zděným zadním hospodářským traktem
– v současnosti je v přízemí hostinec, v patře je přístupné místní muzeum a galerie obrazů akad. malíře Josefa Jíry a dalších výtvarníků

Vacardův mlýn, Malá Skála – Labe, čp. 21
– areál vodního mlýna s pilou stojí v místní části Labe v údolí pod zříceninou hradu Vranov
– jedinečná možnost prohlídky interiéru, objekt je v soukromém vlastnictví

Běliště, Železný Brod, čp. 57
– rozměrná roubená stavba se sedlovou střechou krytou břidlicí, typickou krytinou pro Železnobrodsko, s bohatě členěnou lomenicí, předělenou kuželkovým vlysem (tzv. kočičí procházkou)
– možnost prohlídky 9 až 17 hodin, speciální program, výstava o kostele sv. Jakuba Většího, více na http://muzeumzb.cz/
– výsledky stavebně historických průzkumů vybraných domů v Železném Brodě (9 až 17 hodin)
– komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Většího, kostelního vršku a zvonice ve 14 hodin

Trávníky a území pod kostelem – soubor lidových staveb, Železný Brod
– unikátně dochovaný soubor lidových roubených i zděných staveb pocházejících převážně z druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století ve svažitém terénu nad kostelem v okrajové části města zvané Trávníky
– komentovaná prohlídka památkové rezervace Trávníky v neděli 20. července v 10 hodin
– čp. 191, Zahradnická ul. – přízemní celoroubená chalupa se sedlovou střechou datovaná do let 1788/89, dokládá postup osídlení Trávníků od Malého náměstí směrem do vyšších poloh ve svahu
– Vélovsko, čp. 242 – roubený dům s výjimečně výtvarně řešenou lomenicí s pásem plochých balustrů, krytou valbičkou s břidlicovou krytinou
– Grossovsko, čp. 262 – zděné měšťanské staveníz roku 1826 se zajímavě řešeným a štukovým dekorem, bohatě zdobeným patrovým rizalitem s kamenicky provedeným pískovcovým portálem a krásnými klasicistními dveřmi; střecha je pokryta nakoso kladenou břidlicí
Jechovsko, čp. 111 – přízemní roubený dům s patrovou křížovou světničkou v pravé části byl postaven v roce 1799 na Malém náměstí pod schodištěm ke kostelu sv. Jakuba; patrová světnička má okna s vyřezávanými šambránami a dekorativně profilovanou lomenici s tzv. kočičí procházkou
– dřevěná zvonice u kostela sv. Jakuba – zvonici osmibokého půdorysu vyzdviženou na masivní pískovcové podezdívce s krychlovým bedněným zvonovým patrem postavil J. J. Volkert v roce 1761; vnitřní rámová konstrukce se skládá ze dvou samonosných částí, z nichž jedna nese plášť stavby a druhá zvonovou stolici; roku 2008 byla zvonice po požáru kompletně obnovena do původní podoby
– možnost prohlídky zvonice i kostela sv. Jakuba Většího denně od 10 do 15 hodin na tel. 605 977 121 (p. Hlubůček)

Jílovecká ulice – Jílovecké roubenky, Semily
– jedna z posledních zachovalých nevelkých enkláv původní drobné roubené řemeslnické zástavby města z druhé poloviny 18. a počátku 19. století
– expozice pilníkářství – dílna J. Dolenského, v čp. 104 v Jílovecké ulici, možnost prohlídky a vyzkoušení řemesla od 9 do 17 hodin, dále možnost prohlídky expozice Muzea a Pojizerské galerie v Semilech (od 9 do 17 hodin)

Dalších stavby, které je možné navštívit:
Buřany, obec Jablonec nad Jizerou, Janatův mlýn
– postaven patrně roku 1767, dnes jej tvoří mlýnská budova a samostatně stojící chlévy, stodola, kolna, mléčnice, pazderna a včelín

Jilemnice, Zvědavá ulička
– uličku tvoří dvě řady přízemních roubených domů podkrkonošského typu; možnost prohlídky exteriéru, případně lze navštívit stylovou hospodu v Šaldově domě

Kacanovy – Vrchy, Kopicův statek, též Jirošův statek, čp. 64
– uzavřený dvorec přístupný dvěma kamennými branami stojí na lesní samotě v překrásném přírodním prostředí; roku 1787 ho postavil Jiří Jiroš; v blízkém lese je unikátní skalní galerie vytesaná Vojtěchem Kopicem

Modřišice, čp. 14
– obec s řadou zachovalých roubených domů pojizerské lidové architektury, z nichž nejhodnotnější je právě usedlost
– p. 14

Příšovice, Bičíkův statek, čp. 11
– unikátně zachovalá usedlost skládající se z roubeného přízemního domu s navazující patrovou hospodářskou částí s pavlačí, roubené stodoly a klasicistní vjezdové brány z roku 1804 zdobené štukovým dekorem.

Rotštejn, zřícenina hradu Rotštejn
– skalní obydlí

Rovensko pod Troskami, zvonice kostela sv. Václava
– dřevěná zvonice z poloviny 18. století se zvony obrácenými srdcem vzhůru, které se uvádějí do pohybu šlapáním

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Foto: www.npu.cz