Řemeslný den ve Velkých Karlovicích

Na Řemeslném dni u Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku už tradičně uvidíte Jana Tomka z Léskového vyrábět žebře, pana Podešvu štípat šindele, chlapi Mužíkovi z Ďobáku přijdou dělat rýny a ukážou výrobu i spravování hrábí.


„Zkrátka pokud máte doma na hrábích něco polámaného, neváhejte je v sobotu 16. srpna přinést panu Mužíkovi k muzeu, opraví vám je. Těšíme se také na Romana Křenka, který nám předvede své kovářské umění. Je úžasné, kolik lidí se v Karlovicích řemeslům věnuje a jsou ochotni nám své dovednosti ukázat. Zveme také další řemeslníky z blízkého okolí, ale základ této přehlídky umu a dovedností je z Velkých Karlovic. To se myslím může povést málokteré dědině,“ říká o Řemeslném dnu Jarmila Adamová z Informačního centra Velké Karlovice.


„Opět se zúčastní paní Uherková, které se vloni podařilo sesbírat třináct vzorků medu od místních včelařů a připravit z nich velmi příjemnou ochutnávku. Všem návštěvníkům se věnovala, dozvěděli se toho hodně o včelách, včelaření i včelařích. Vzorky byly výtečné, nejvíc čárek v dotazníku získal med z Kuřičkova od Ladislava Kořínka, od paní Ludmily Uherkové z Mozartovy ulice a také Ludvíka Stoklasy z Podťatého. Letos máme přislíbeno rozšíření ochutnávky o více vzorků, přijdťe vyzkoušet co se vymetlo. A bude toho k vidění samozřejmě více, drátování, předení lnu, občerstvení sester Heriánových a tak dále,“ dodala Jarmila Adamová.


Řemeslný den se koná ve Velkých Karlovicích na Valašsku u Karlovského muzea v sobotu 16. srpna od 9 do 17 hodin. Vystoupí i kapela Z horní dolní a dál na jih.

Foto: www.velkekarlovice.cz