Výstava kostýmů v nichž excelovala hvězdná pěvkyně Jarmila Novotná

Mařenka, Violetta, Mimi či Manon, ale také Cherubín nebo Oktavián. Tuto šestici ústředních postav věhlasných kusů operní klasiky již za dva týdny připomene unikátní výstava v Obecním domě v Praze. Zde bude možné zhlédnout expozici nejslavnějších operních kostýmů, které si pro tyto role nechala šít snad největší pěvecká hvězda 20. století Jarmila Novotná a uchvacovala v nich na jevišti Metropolitní opery i dalších světových operních domů. Tyto jedinečné kusy budou zapůjčeny do České republiky vůbec poprvé právě z archivu proslulé Metropolitní opery v New Yorku.

Novotna, Jarmila Cherubino Le Nozze di Figaro portrait 2_res
Přehlídka zároveň připomene časy, kdy ještě operní a divadelní kostýmy nebyly v držení divadel, ale jejich ztvárnění a výroba byly v rukou samotných umělců, kteří si je nechali šít na vlastní náklady. K vidění bude například kostým Mařenky z Prodané nevěsty, první profesionální velké role Jarmily Novotné, s níž v pouhých sedmnácti letech debutovala v Národním divadle a zároveň s ní byla i v pozdějších letech českou veřejností stále identifikována. Nebude chybět ani nejimpozantnější z kostýmů Jarmily Novotné – kostým Violetty z opery La traviata, který pochází ze salonu »české Coco Chanel« Hany Podolské. Protože Novotná oplývala mezi pěvkyněmi své doby mimořádně štíhlou a vysokou postavou, byla obsazována do tzv. »kalhotkových« rolí. Její specialitou jsou tedy například neméně půvabné kostýmy Cherubína z Figarovy svatby nebo Oktaviána z Růžového kavalíra, které rovněž expozice nabídne.

Novotna, Jarmila Marenka Bartered Bride Josef Heinrich (Prag
Výstava bude zahájena 9. září slavnostním večerem v Obecním domě a bude spojena s křtem historicky první monografie o Jarmile Novotné s názvem Baronka v opeře respektovaného spisovatele a historika Pavla Kosatíka. Výstava kostýmů a vydání knihy jsou považovány za vrcholné události letošního Festivalu Jarmily Novotné 2015, který již počtvrté pořádá nezisková organizace Zámek Liteň, z.s
„Jarmila Novotná byla nejenom světová operní hvězda, ale také významná osobnost a velká vlastenka. Takových osobností, hereček, zpěvaček, matek úspěšných v zahraničí moc nemáme a myslím, že je škoda, že je u nás v povědomí méně než třeba Ema Destinnová, která ve světě rozhodně není vnímána tak vysoce jako paní Novotná. Doteď si v Metropolitní opeře pamatují její jméno, mají po chodbách její obrazy, uchovávají šaty, je brána jako velká primadona,“ líčí organizátorka festivalu a ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň, z.s. Ivana Leidlová a dodává: „Při návštěvě Metropolitní opery pro mě bylo úžasné vidět, jak si Jarmily Novotné považují. Taková osobnost si zasluhuje, aby byla ve své vlasti připomínána na prvním místě, s nemenší vážností. Proto naše organizace usiluje o pozvednutí jejího jména díky pořádání hudebních a v letošním roce také nehudebních aktivit, jakými jsou právě výstava operních kostýmů a vydání první monografie.“

Novotna, Jarmila Violetta La Traviata ASela
Slavnostní večer, jehož návštěvníci budou mezi prvními, kdo do expozice nahlédne, se uskuteční formou moderované diskuze s autorem monografie o Jarmile Novotné Pavlem Kosatíkem, která bude v prodeji od 17. září. Součástí večera pod režijním vedením známého režiséra, choreografa a scenáristy Michala Cabana bude také hudební program. Nejslavnější árie Jarmily Novotné zapěje renomovaná sopranistka Kateřina Kněžíková za klavírního doprovodu Davida Švece. Pozvání na slavnostní večer přijal rovněž syn Jarmily Novotné George Daubek. Začátek je naplánován na 18.30 hodin, o průvodní slovo se postará moderátorka Martina Kociánová.
Přehlídku originálních kostýmů bude možné navštívit mezi 9. zářím a 4. lednem 2016 v rámci většiny programů Obecního domu. Samostatně bude zpřístupněna společně s již probíhající výstavou Uměleckoprůmyslového muzea »Secese. Vitální umění 1900«. Jednotlivé kostýmy, v nichž Jarmila Novotná šestnáct let excelovala při svých vystoupeních na prknech Metropolitní opery a dalších operních domů, budou řazeny v časové posloupnosti a doplní je informace o jejich původu, biografická data a údaje o místech zpěvaččina působení. Kontext a dobové souvislosti jejího života a tvorby pak přiblíží přehledný životopis, který doplní výběr původních fotografií.
Expozice bude dále ozvláštněna výběrem předmětů z muzejní sbírky, kterou shromažďuje a o níž pečuje Zámek Liteň, z.s. Nabídne například ukázky korespondence Novotné, jako je děkovný dopis od prezidenta Beneše, dopis od prezidenta Eisenhowera nebo manželky prezidenta Roosevelta Eleanor, dále výběr rekvizit Jarmily Novotné, které byly součástí role Prinz Orlofsky v Netopýru, programy k filmům, v nichž si zahrála (Požár v opeře, Frasquita, Kozák a slavík), ale také předměty vážící se k působení rodu Daubků v Litni (bronzová pečeť, ex libris G. A. Daubka). Součástí výstavy budou komentované prohlídky a další komponované programy.
Výstava se koná ve spolupráci s Metropolitní operou v New Yorku, Národní galerií v Praze a Obecním domem. Záštitu nad letošním ročníkem Festivalu Jarmily Novotné převzali Ministerstvo kultury a Americká ambasáda v České republice.

Novotna, Jarmila Violetta La Traviata Wide World Studio (NY)

Více infa na: https://www.facebook.com/FestivalJarmilyNovotne

O Zámku Liteň
Nezisková organizace Zámek Liteň, z.s., založená Ivanou Leidlovou na počátku roku 2012, si dala za cíl obnovit a pozvednout jméno a odkaz Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků. Zámek Liteň organizuje multižánrový Festival Jarmily Novotné, vytvořil a pečuje o muzejní sbírku, podporuje a iniciuje vznik nových autorských počinů, podporuje mladé umělce a obnovuje kulturní památky v areálu zámku Liteň. Organizace mimo jiné vydala reedici memoárů Jarmily Novotné Byla jsem šťastná, spolupodílela se na vydání hudebního CD Jarmily Novotné Opera Recital, organizovala mistrovské pěvecké kurzy pro mladé pěvce, v roce 2014 pořádala Open air koncert Pocta Jarmile Novotné za účasti Jiřího Bělohlávka a světově uznávaných českých operních pěvců.
V roce 2013 Zámek Liteň, z.s. inicioval a financoval osmnáctiměsíční mezinárodní historický výzkum a vydání knihy o Jarmile Novotné pod vedením historika, spisovatele a scenáristy Pavla Kosatíka. Hlavním výstupem tohoto výzkumu je historicky první monografie o Jarmile Novotné s názvem Baronka v opeře.
Kromě vydání monografie, která je považována za jednu z vrcholných událostí Festivalu Jarmily Novotné 2015, organizace spolupořádala pěvecký koncert na Pražském jaru 2015 a mistrovské pěvecké kurzy v čele s uznávaným basbarytonistou Adamem Plachetkou a také výstavu originálních operních kostýmů Jarmily Novotné zapůjčených poprvé do České republiky z Metropolitní opery v New Yorku.

Foto: www.zamekliten.cz