Spejbl a Hurvínek baví a vzdělává! Nabízí zážitkové workshopy pro děti i semináře pro učitele

Vedle již legendárních divadelních představení, která českou loutkovou scénu proslavila po celém světě, nabízí nově Divadlo Spejbla a Hurvínka v rámci svého programu také zážitkové workshopy pro děti školního a předškolního věku a speciální semináře pro učitele. Ty se zaměří především na možnosti využití dramatické výchovy ve výuce. Spolupráci s pedagogy podpoří divadlo také edicí pracovních a metodických listů, které pomohou učitelům dále pracovat se zhlédnutým divadelním představením.

Hurvinkova cesta do Tramtarie

Divadlo Spejbla a Hurvínka se těší již několik desítek let oblibě mezi dětmi nejrůznějšího věku. Toho chceme využít, proto jsme naše školní představení rozšířili o nabídku zážitkových workshopů pro děti a přicházíme také s pracovními a metodickými listy pro učitele, pro které jsme připravili i speciální semináře,“ říká Denisa Kirschnerová, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka.

Semináře pro učitele

Semináře určené pro učitele základních škol mají především přiblížit možnosti dramatické výchovy ve výuce a poradit, jak v další práci s dětmi využít výstupů z připravovaných workshopů pro školy, které Divadlo Spejbla a Hurvínka rovněž pořádá. Semináře pomohou především se zpracováním aktuálních témat a problémů, například vztah k přírodě, čtenářská gramotnost, šikana ve školách, potřeba vzdělávání či vztahy v rodině.

Zážitkové workshopy pro školy a mateřské školky

Zatímco připravované semináře cílí především na učitele, zážitkové workshopy Divadla Spejbla a Hurvínka pracují s dětmi, doplňují vybraná představení, na která navazují a prohlubují u malých diváků jejich prožitek. Workshopy trvají zhruba hodinu a vede je v duchu dramatické výchovy odborně vzdělaný lektor. Jsou připravovány jak pro děti ze základních, tak i z mateřských škol. Dětí se v tomto případě ujmou dvě lektorky. V průběhu jarních měsíců je naplánováno celkem sedm termínů workshopů pro školy, každý až pro padesát dětí. Ty budou navazovat na sedm konkrétních představení:

20. března 2019 – Hurvínek v Hajanech

17. dubna 2019 – Hurvínkovo přání

24. dubna 2019 – Pohádky pro Hurvínka

15. května 2019- Hurvínkova Nebesíčka

22. května 2019 – Hurvínkova cesta do Tramtárie

29. května 2019 – Hurvínek mezi osly

12. června 2019 – Jak s Máničkou šili všichni čerti

Workshopy navazují na naše představení a trvají 45-60 minut.

Začátek představení – 10.00

Začátek workshopu – 12.00

Pracovní listy

Setkávání s učiteli nás vedlo k přípravě pracovních a metodických listů, které pomáhají v další práci se shlédnutým představením. Na jejich přípravě divadlo spolupracuje s pedagogicky vzdělanými odborníky. Pracovní listy jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Divadla Spejbla a Hurvínka nebo mohou být na vyžádání zaslány. Jsou určeny především pro pedagogy, ale využít je mohou také rodiče s dětmi.

Nejen jako příspěvková organizace hl. města Prahy, ale především jako kulturní instituce, která má vliv na vývoj dětí, cítíme smysl ve spolupráci divadla a školy a vidíme v ní i budoucnost jejich kulturního vyžití,“ doplňuje k připravovaným aktivitám pro školy Denisa Kirschnerová, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka.

Obsahy představení pro děti

Miki Kirschner

HURVÍNEK MEZI OSLY

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma – důležitost vzdělání)

– Pracovní a metodické listy k dispozici na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

Škola???!!! Brrrr!!! To je pro Hurvínka jen velká ztráta času!! Copak to k něčemu je??? Leda tak, že se taťulda pravidelně rozčiluje nad jeho žákovskou knížkou. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit!!! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten jej totiž pozve do Oslova, města o němž Hurvínek a dokonce ani Mánička nikdy neslyšeli, přesto, že je to prý učiněný ráj na zemi!!! Děti tam nesmí chodit do školy!!! A tak se Hurvínek, navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka do města Oslovo!! Jaké to tam je, se spolu s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!

Režie, návrhy scény a loutek / Miki Kirschner

Pomocná režie / Ondřej Lážnovský

Hudba / Jiří Škorpík

Texty písní / Robin Král

Řezbář / Antonín Müller, Alena Křížová

Realizace / Richard Maška, Marie Seifertová

Malované prospekty / Jan Doleček

Miki Kirschner – Robin Král – Jiří Škorpík

JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma – šikana)

– Pracovní a metodické listy na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

To je k uzoufání, nosit stále ty samé, staré a nemoderní šatičky,“ vzdychá Mánička a smutně si prohlíží své spolužačky, pyšnící se modely podle poslední módy. Za jejich kamarádství a za krásné šatičky by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bábinky a snad by se upsala i samotnému čertu. Od přání ke skutku není daleko. Pak už nezbývá než nastoupit do tramvaje a vydat se do Ďáblic. Do samého pekla, kde šijí všichni čerti… Jakou cenu bude muset Mánička za splnění svých přání zaplatit a jak to nakonec dopadne, to se dozvíte ve hře plné písniček.

Texty písní: Robin Král

Návrhy loutek a scény, režie: Miki Kirschner

Realizace scény: Richard Maška

Realizace loutek: Antonín Müller

a Ivan Moravec

Hudba: Jiří Škorpík

Denisa Kirschnerová

HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma – vztah a respekt ke zvířatům)

– Pracovní a metodické listy k dispozici na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

Jak se přihodilo, že se Hurvínek s Máničkou setkali se svérázným znalcem zvířat doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou Francim? Hurvínek, Mánička a jejich chlupatý kamarád Žeryk se totiž ocitnou v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka, který se tu a tam zjevuje na Malé Straně! V domě se nachází podivná skříň Kostitřaska, k čemu slouží, vám ale zatím neprozradíme. Jisté je, že celý pohádkový příběh začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne naučit Žeryka mluvit lidskou řečí!

Režie: Ondřej Lážnovský
Hudba: Jiří Škorpík
Texty písní: Robin Král
Návrhy loutek a scény: Denisa Grimmová-Abrhámová
Technologie a výroba loutek: Ivan Moravec
Technologie a výroba scény: Hynek Dřízhal

Helena Štáchová

HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma- vztah ke zvířatům)

– Pracovní a metodické listy k dispozici na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.

Režie / Helena Štáchová a Martin Klásek

Výprava / Naďa a Dušan Sotákovi

Hudba/ Milan Dvořák

Martin Klásek, Denisa Kirschnerová

HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma – vztah k přírodě, koloběh vody v přírodě)

– Pracovní a metodické listy k dispozici na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.

Režie / Martin Klásek

Návrh scény a loutek / Miki Kirschner

Výroba scény a loutek/ Ivan Moravec

Hudba / Jiří Toufar

Martin Klásek, Ondřej Lážnovský

HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma – dětství versus dospělost, aneb vše má svůj čas)

– Pracovní a metodické listy k dispozici na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

Být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí poslouchat taťuldu, a když ho ještě ke všemu pokladní nepustí do kina na premiéru jeho nejoblíbenějšího filmového hrdiny, protože je ještě malý, má toho dost. Bloumá nešťastně prázdnou pasáží, když uslyší písničku starého flašinetáře. Kde se tu tak najednou vzal? Jak se ukáže, není to jen tak obyčejný flašinetář, ale kouzelný dědeček, který může Hurvínkovi splnit přání. Hurvínek nemusí dlouho přemýšlet, přeje si být VELKÝ! Jestli se mu jeho přání vyplní a v dospělém těle bude tak šťastný, jak očekával, to prozradí tato pohádka.

Režie: Ondřej Lážnovský, Martin Klásek

Dramaturgie: Denisa Kirschnerová

Výtvarný návrh scény a loutek: Miki Kirschner

Technologie a výroba loutek: Antonín Müller

Technologie a výroba scény: Richard Maška

Hudba: Jan Rotter

Pavel Grym

POHÁDKY PRO HURVÍNKA

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma – čtenářská gramotnost)

– Pracovní a metodické listy k dispozici na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem Vševědem a dalšími pohádkovými hrdiny. A pořádně si to užijí!!

Režie / Jiří Středa
Výprava / Dušan Soták a Miroslav Huňka
Hudba / Jiří Kolafa

Helena Štáchová, Miki Kirschner

HURVÍNEK v HAJANECH

– V případě zájmu může na představení navazovat zážitkový workshop v duchu dramatické výchovy

(téma – lenost není žádný med)

– Pracovní a metodické listy k dispozici na webu D S+H v sekci »Info – ke stažení«

– vhodné pro ZŠ i MŠ

Kdo z nás malých i velkých občas nezatoužil strávit den v peřinách?! I Hurvínek o tom snil. A nakonec se mu to splnilo! Jenže pobyt v Hajanech si představoval trochu jinak. Touha lenošit ho bude stát víc úsilí, než čekal. Dobrodružství v Hajanech mu přivede do cesty nejen záhadně nemocného krále

s jeho rádcem Mluvkou, ale i podivuhodné obyvatele Hajan, kterými jsou bytosti z vesmírných dálav, pouště a moře. Někdy se zkrátka stačí zachumlat do peřin a dobrodružství může začít…

Originální a netradiční návrh scény a loutek tohoto rodinného představení připravila sochařka

a výtvarnice Jana Bačová – Kroftová

Režie: Ondřej Lážnovský, Martin Klásek a Miki Kirschner

Návrhy scény a loutek: Jana Bačová Kroftová

Technologie a výroba scény a loutek: Richard Maška

Texty písní: Robin Král

Hudba: Jiří Škorpík

Foto: Divadlo Spejbla a Hurvínka