Josef Bohuslav Foerster – kompletní klavírní tria

Dílo Josefa Bohuslava Foerstera (1859–1951) v posledních letech plným právem zažívá svou renesanci. Po úspěšných nahrávkách obou houslových koncertů, violoncellového koncertu a kompletních smyčcových kvartetů Supraphon přináší první digitální nahrávku kompletních klavírních trií.


Podobně jako smyčcové kvartety, reprezentují i tři klavírní tria ve Foersterově díle různá životní období; mezi prvním a třetím z nich je časový odstup téměř čtyřiceti let. Své první trio dedikoval autor Edvardu Griegovi. Norský skladatel na něm ocenil »vážné, citově hluboké nadání, spějící za vysokými ideály«. Poslední trio zkomponoval Foerster v Praze, kam se vrátil po pětadvacetiletém působení v Hamburku a ve Vídni. Trio odráží bouřlivý poválečný hudební vývoj a lze jej označit za jednu ze skladatelových nejprogresivnějších skladeb vůbec. Mladé Janáčkovo trio patří ve svém oboru k interpretační špičce; Foersterovo dílo zde tlumočí s pochopením autorova niterného světa a s plným nasazením.

Foersterova klavírní tria v první kompletní digitální nahrávce
Klavírní trio č. 1 f moll op. 8 (1883), Klavírní trio č. 2 B dur op. 38 (1894), Klavírní trio č. 3 a moll op. 105 (1922)
Janáčkovo trio: Jiří Pospíchal – housle, Marek Novák – violoncello, Markéta Janáčková – klavír
Titul vychází: 20. ledna 2012
Doporučená cena CD: 329,- Kč

Foto: Supraphon